CRC Error Correction Methods

Użytkownicy regularnie napotykają różne awarie systemu spowodowane przyczynami programowymi lub sprzętowymi. Jednym z typowych problemów jest błąd CRC, któremu towarzyszy komunikat z odpowiednim tekstem „Błąd danych w CRC”. Wskazuje na niedopasowanie sum kontrolnych pobranego pliku, co wskazuje na jego zmianę lub uszkodzenie i może wystąpić podczas korzystania z wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Często dochodzi do awarii podczas nagrywania dysku optycznego, kopiowania danych z dysku na komputer, instalowania gier i aplikacji lub podczas pracy z klientami torrent. Moment śledzenia wystąpienia awarii zawsze ma znaczenie, ponieważ sposób rozwiązania problemu zależy bezpośrednio od warunków, w których wystąpił błąd CRC.

Metody korekcji błędów CRC.

Czym jest CRC

Cykliczny kod nadmiarowy lub CRC (Cycle Redundancy Check) to algorytm do obliczania pliku sumy kontrolnej służący do weryfikacji poprawności przesyłanych informacji. Oznacza to, że w wyniku przetwarzania informacji uzyskuje się pewną wartość, która niekoniecznie będzie inna dla plików, nawet dla jednego nieco innego. Zatem algorytm oparty na kodzie cyklicznym określa sumę kontrolną i przypisuje ją do przesyłanych danych. Z kolei strona odbierająca jest również właścicielem algorytmu znajdowania sumy kontrolnej, co pozwala systemowi sprawdzić integralność odebranych danych. Gdy te liczby są zgodne, informacja jest przesyłana pomyślnie i jeśli wartości sumy kontrolnej nie są zgodne, w danych CRC pojawia się błąd, co oznacza, że ​​plik adresowany przez program został zmodyfikowany lub uszkodzony.

Przyczyny błędu CRC

W większości przypadków problem ma charakter sprzętowy, ale czasami pojawia się z powodów programowych. Komunikat „Błąd danych w CRC” może wskazywać na awarię dysku twardego, naruszenie systemu plików lub obecność uszkodzonych sektorów. Często błąd występuje podczas inicjalizacji dysku twardego lub dysku SSD SSD po podłączeniu do komputera, pomimo różnic strukturalnych i różnic w sposobie działania, dzieje się tak, ponieważ dane nie mogą być poprawnie odczytane. Wtedy problemem mogą być nie tylko uszkodzenia mechaniczne, ale także nieprawidłowe działanie interfejsów połączeń lub słaby kontakt. Błąd w urządzeniach SSD z interfejsem PCI-E ma również miejsce z powodu nagromadzonego brudu na płycie. Problemy z dostępem do dysków zewnętrznych są często związane z wadliwymi portami. Wśród przyczyn oprogramowania błąd w danych CRC może spowodować awarie sterownika urządzenia. Źródłem problemu podczas instalowania oprogramowania przez klienta torrent jest często uszkodzone archiwum. W ten sposób można wyróżnić następujące przyczyny błędu CRC:

 • Przypadkowy wypadek podczas instalacji oprogramowania.
 • Utrata lub uszkodzenie danych podczas transmisji.
 • Pobierz uszkodzone archiwum.
 • Nieprawidłowe wpisy w rejestrze.
 • Nieprawidłowe sterowniki urządzeń.
 • Uszkodzenie dysku optycznego.
 • Awaria złączy.
 • Uszkodzenie sektorów dysku twardego systemu plików dysku twardego.
 • Nieprawidłowa konfiguracja pliku i inne powody.

Jak naprawić błąd CRC

Czynniki prowokujące ten problem to nie tak mało. Określ źródło problemów najczęściej, na podstawie warunków, w których wystąpił błąd w danych CRC, a następnie możesz zawęzić zakres możliwych przyczyn i dowiedzieć się, jak naprawić awarię. Wszystkie kroki rozwiązywania problemów będą skuteczne w różnych sytuacjach.

Błąd w danych CRC podczas podłączania urządzenia

W przypadku problemu podczas pracy z dyskami zewnętrznymi, przed traktowaniem urządzenia za pomocą specjalistycznych narzędzi, pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie pracy z innymi złączami. Jeśli port jest uszkodzony, problem można rozwiązać, podłączając nośnik do innego portu urządzenia. Innym powodem jest na przykład zły kontakt, często spotykany w adapterze łączącym kartę SD, a także w przypadku korzystania z dysków HDD lub SSD. Dysk flash, karta SD lub inny dysk plug-in mogą być również uszkodzone, specjalne oprogramowanie służy do odczytu danych z uszkodzonych urządzeń, na przykład BadCopyPro, ale w przypadku awarii nośnika metody oprogramowania są bezsilne.

Pojawienie się awarii podczas próby uzyskania dostępu do plików na dysku twardym

„Błąd w danych CRC” często objawia się z powodu integralności systemu plików lub uszkodzonych sektorów na dysku twardym. Ponieważ nie można poprawnie odczytać informacji, może to wiązać się z wieloma błędami, w tym z sytuacją, gdy dysk twardy nie jest inicjowany. Zdiagnozuj dysk twardy za pomocą wbudowanego systemu Windows lub programów innych firm.

Weryfikacja narzędzia Chkdsk

Istnieje wiele zintegrowanych usług w arsenale systemu operacyjnego do rozwiązywania różnych zadań. Możesz sprawdzić system plików pod kątem błędów, a także wykryć uszkodzone sektory za pomocą narzędzia Sprawdź dysk, wywołanego z wiersza poleceń. Aby przeskanować dysk twardy, wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz wiersz polecenia jako administrator. W tym celu użyj konsoli „Uruchom” (Win + R), gdzie wpisujemy komendę cmd i przytrzymaj klawisze Ctrl + Shift + Enter, a następnie potwierdź zamiar użycia narzędzia. Możesz także uruchomić usługę za pomocą linii wyszukiwania Rozpocznij - piszemy żądanie do linii poleceń, a następnie naciskając prawym przyciskiem myszy żądaną aplikację w wynikach wyszukiwania, otwórz menu kontekstowe i wybierz „Uruchom jako administrator”.
 • W oknie, które zostanie otwarte, wpisz polecenie chkdsk C: / r / f (tutaj C jest literą sprawdzanej sekcji, aby sprawdzić inne dyski, musisz zastąpić odpowiednią wartość), naciśnij klawisz Enter.
 • Jeśli system planuje kontrolę przy następnym rozruchu, zgadzamy się i ponownie uruchamiamy komputer. Skanowanie zostanie wykonane automatycznie i zajmie pewien czas, w zależności od rozmiaru dysku. Zgodnie z wynikami procedury system wyświetli raport o wykrytych problemach i korektach błędów (jeśli to możliwe).

W niektórych przypadkach, gdy nie ma dostępu do całego dysku lub pojawia się błąd w danych CRC podczas uzyskiwania dostępu do oprogramowania, które wcześniej działało, należy wykonać skanowanie w trybie odzyskiwania, który wymaga rozruchowego dysku flash USB lub dysku z odpowiednim systemem operacyjnym Windows. Zmieniając kolejność uruchamiania urządzeń (ustaw priorytet pamięci wymiennej w Boot) i zaczynając od nośnika ratunkowego, możesz otworzyć wiersz poleceń w następujący sposób:

 • Wybierz układ klawiatury i język, kliknij „Zainstaluj system Windows”, a następnie przejdź do sekcji „Przywracanie systemu”.
 • Wybierz „Rozwiązywanie problemów - Opcje zaawansowane” i znajdź pozycję „Linia poleceń”.
 • Zostanie uruchomiony interfejs linii poleceń, w którym należy wprowadzić to samo polecenie chkdsk C: / r / f.

Narzędzie do sprawdzania dysku systemowego skanowania

Możesz sprawdzić błędy w inny sposób:

 • Otwórz „Mój komputer” („Ten komputer”), naciskając klawisze Win + E lub w inny wygodny sposób.
 • Wśród wyświetlanych dysków wybierz żądany dysk, kliknij PCM i przejdź do „Właściwości”.
 • W zakładce „Service” kliknij przycisk „Run check”.
 • Gdy pojawi się okno dialogowe, zaznacz pozycję „Automatycznie napraw błędy systemowe” i rozpocznij sprawdzanie. Proces zajmie trochę czasu.

Po wybraniu dysku systemowego należy zaplanować skanowanie, w którym to przypadku będzie ono skanowane przy następnym uruchomieniu systemu Windows. Oprogramowanie innych firm służy również do przywracania dysku twardego, na przykład HDD Regenerator, Acronis Disk Director, Victoria i innych. Ponadto, w przypadku fizycznego uszkodzenia urządzenia, nie będzie możliwe ich wyprostowanie programowo, więc lepiej jest wcześniej skopiować ważne informacje z dysku twardego, być może jego czas się kończy.

Problem podczas pobierania z nośnika CD / DVD

Jeśli błąd pojawi się podczas kopiowania informacji z dysku optycznego na dysk wewnętrzny, możliwe jest, że dysk jest po prostu zabrudzony lub uszkodzony. Najpierw musisz oczyścić powierzchnię nośnika i spróbować ponownie. Jeśli to nie pomoże, szukamy innego źródła informacji, aw przypadku jego braku i konieczności odzyskania danych z dysku, możesz użyć programu BadCopyPro, który odczytuje i wraca do plików życia z uszkodzonych dysków, jeśli to możliwe. Niestety w przypadku poważnie uszkodzonego dysku nie można kopiować z niego plików.

Błąd danych CRC podczas nagrywania dysku optycznego, instalowania programów lub gier

Jeśli problem wystąpił podczas nagrywania obrazu pobranego z Internetu na płycie CD / DVD, warto sprawdzić sumy kontrolne zarejestrowanych danych przed wykonaniem procedury. W tym celu używane jest narzędzie HashTab, po jego zainstalowaniu, nowa karta „Hash sums files” pojawi się we właściwościach pliku, z jego pomocą można porównać wartość z kodem źródłowym. Jeśli sumy kontrolne się nie zgadzają, należy ponownie pobrać obraz.

Ponowne pobranie pliku lub archiwum powinno również nastąpić przy korzystaniu z pobranej dystrybucji programu nie jest ono zainstalowane na komputerze. Dane mogły zostać uszkodzone podczas procesu pobierania lub nie zostały w pełni pobrane. Jest wygodny w użyciu do pobierania uTorrent, ponieważ narzędzie samodzielnie określa wartości sum kontrolnych i pobiera niektóre informacje, które zostały załadowane błędem. W przypadku pobierania danych z bezpośrednich linków, możesz użyć Download Master. W takim przypadku możliwe jest, że archiwum lub plik został już początkowo uszkodzony, aw tej formie jest przesyłany do zasobu, ponieważ musisz spróbować pobrać go z alternatywnego źródła.

Błąd UTorrent

Gdy błąd w danych CRC pojawia się w programie uTorrent, poprawiamy go za pomocą następujących działań:

 • Aktualizujemy klienta.
 • Usuwamy dystrybucję problemu w programie, a także brakujący plik w folderze na komputerze.
 • Szukamy podobnej dystrybucji na innym zasobie i pobierz stamtąd.

Powyższe metody są wystarczające, aby pozbyć się błędu w danych CRC, który występuje w różnych warunkach. Określając źródło awarii, możesz celowo rozwiązać problem. W większości przypadków możliwe jest skorygowanie błędu za pomocą oprogramowania, ale jeśli chodzi o fizyczną awarię dysku, należy pomyśleć o jego wymianie.