„Węzeł serwisowy: system lokalny” ładuje system: przyczyny problemu i możliwe rozwiązania

Wydajność komputera jest kryterium umieszczanym przez użytkowników jako jeden z najważniejszych aspektów działania urządzenia komputerowego. I rzeczywiście, niewiele osób może pozytywnie scharakteryzować działanie komputera, jeśli urządzenie często się zawiesza, zwalnia, nie reaguje szybko na żądania. W takich sytuacjach użytkownicy próbują rozwiązać problem na wiele znanych sposobów, na przykład, aby zoptymalizować pracę laptopa za pomocą zasobów specjalnych narzędzi lub zamknąć nieistotne programy działające w tle. Często te metody walki ratują się przed zamarznięciem, jednak zdarzają się sytuacje, w których użytkownik musi szukać problemu po przeprowadzeniu głębszych operacji z powodu ich nieskuteczności. Większość użytkowników wie, że wszystkie zadania ładowania systemu operacyjnego mogą być obliczane, a także dezaktywować niepotrzebne za pomocą usługi Menedżera zadań. W sytuacji, gdy duże zasoby są ładowane z winy modułu Service Node: Local System, prawie niemożliwe jest określenie, która usługa jest winowajcą precedensu. W tym artykule powiemy, co powinien zrobić użytkownik, gdyby jego komputer zaczął działać powoli i szybko przestał odpowiadać z powodu wysokiego zużycia zasobów spowodowanego przez węzeł.

Eliminacja lokalnej usługi rozruchu systemu.

Czym jest ten proces: istota problemu

Istota problemu polega na tym, że w przeciwieństwie do sytuacji, w których komputer zawiesza się z powodu dużej liczby procesów w tle lub programów blokowanych przez selektywną dezaktywację, precedens, gdy system operacyjny jest załadowany lokalnymi usługami systemowymi, które zawierają wiele komponentów, nie oznacza takiego technicznego możliwości Węzeł warunkowy to proces, który zawiera zestaw różnych usług niezbędnych do prawidłowego działania komputera, usług ładowanych podczas uruchamiania urządzenia lub aktywacji określonego narzędzia. Zużycie zasobów procesu można ocenić w Menedżerze zadań, jednak nie można znaleźć konkretnego elementu węzła ładującego system operacyjny. Wyłączenie tego procesu za pomocą narzędzi dyspozytora w ogóle nie rozwiązuje problemu: w najlepszym przypadku wykonawca natrafi na powtarzający się, automatyczny restart procesu po ponownym uruchomieniu komputera, w najgorszym przypadku powoduje i powoduje poważne awarie i opóźnienia w działaniu urządzenia.

Tak, i technicznie nie można zablokować wszystkich komponentów węzła ładowania systemu operacyjnego, ponieważ składniki modułu, ze względu na ich systemowy charakter, są powielane w innych kategoriach proceduralnych. Warto zauważyć, że takie precedensy są bardziej charakterystyczne dla komputerów z systemem Windows 10: wcześniejsze odmiany systemu operacyjnego są mniej podatne na tego rodzaju problemy. Naturalnie, w sytuacji, gdy lokalne usługi operacyjne ładują urządzenie, zużywają ponad jedną czwartą zasobów procesora, użytkownik będzie musiał szukać sposobów rozwiązania problemu. Z biegiem czasu obciążenie systemu operacyjnego będzie się zwiększać, co spowoduje niemożność efektywnego działania urządzenia zgodnie z osobistymi potrzebami i potrzebami, dlatego pożądane jest natychmiastowe rozwiązanie problemu, przy użyciu skutecznych metod optymalizacji procesu, które omówimy szczegółowo w dalszej części artykułu.

Obciążenie dysku: rozwiązywanie problemów

Szczegółowe badanie działania modułu „Service Node: Local System” w parametrach dyspozytora często pokazuje, że najwyższe wskaźniki obciążenia spadają na dysk. Jeśli użytkownik miał do czynienia z takim wyrazem precedensu, możesz rozwiązać problem, po prostu uruchamiając ponownie laptop. Ta opcja rzadko pomaga rozwiązać główne problemy, jednak w sytuacjach, w których precedens ma charakter jednorazowy, proces ponownego uruchomienia automatycznie zamyka nieistotne aplikacje i funkcje, co zmniejsza zużycie zasobów. Jeśli po ponownym uruchomieniu problem się nie wycofuje, komputer kontynuuje rozruch przez długi czas, warto przejść do bardziej skutecznych metod rozwiązywania problemu. Aby poradzić sobie z precedensem, gdy „Host usług: system lokalny” ładuje dysk systemu Windows w znacznym stopniu, może wykonać elementarne, tymczasowe zamknięcie programu antywirusowego. Procedura jest wykonywana w następujący sposób:

 1. Na początek wyłączamy narzędzie antywirusowe, które jest w pełni używane na laptopie, co często ładuje urządzenie z potężnymi parametrami ochronnymi.
 2. Sprawdzamy obciążenie w Menedżerze zadań.
 3. Przejdź do parametrów oprogramowania antywirusowego, wyłącz automatyczne, jednoczesne uruchomienie narzędzia ochronnego za pomocą komputera rozruchowego.
 4. Uruchom ponownie komputer i sprawdź obciążenie dysku.

Jeśli problem będzie się powtarzał, spróbuj sprawdzić komputer w poszukiwaniu wirusów z jednego z niezawodnych narzędzi, pobierając go z zaufanego zasobu lub jeszcze lepiej z oficjalnej strony programisty. Gdy opcje z nieprawidłową pracą narzędzia ochronnego i infekcją wirusową komputera są wykluczone, a problem nie został rozwiązany, należy spróbować rozwiązać jedną z następujących metod.

Tłumienie nieistotnych usług

Ponieważ przyczyny obciążenia dysku z konfiguracji „Węzeł serwisowy: system lokalny” nie są określane metodami teoretycznymi, można spróbować wyeliminować problem, praktycznie wyłączając operacje warunkowe. Na początek zamykamy następujące usługi metodą automatyczną, za pomocą wiersza poleceń, wprowadzając instrukcje administracyjne i potwierdzając je:

 1. Zarejestruj frazę Net Stop VPNservice, która pozwala wyłączyć węzeł serwisowy odpowiedzialny za powiadomienia push.
 2. Umożliwiamy instalację Net Stop Sysmain na Windows 10 lub przepis Net Stop SuperFetch dla wcześniejszych wersji Windows. W rzeczywistości procesy te mają na celu przyspieszenie ładowania aplikacji na PC, jednak ich praca jest warunkowo konieczna i bardzo często ładuje procesor z niepotrzebnie dużym zużyciem zasobów.
 3. Wyłączamy moduł węzła systemu lokalnego, który nadzoruje pracę Centrum aktualizacji, aktywując dekret Net Stop Wuauserv.

Po potwierdzeniu poleceń sprawdź, czy węzeł problemowy ładuje dysk dalej. Jeśli zasoby zużyte przez usługi kompleksu o nazwie „System lokalny” powróciły do ​​normy, wówczas precedens został wywołany przez jeden z powyższych procesów.

Jednak na tym etapie praca nie powinna być uważana za zakończoną, ponieważ problem można ponownie uruchomić po następnym uruchomieniu urządzenia. Aby precedens nie był powtarzany systematycznie, po każdym włączeniu laptopa trzeba ręcznie wyłączyć procesy warunkowe zgodnie z następującymi przepisami:

 1. Otwórz okno „Uruchom”, naciskając kombinację klawiszy Win i R.
 2. Wprowadź usługi za pomocą wprowadzenia usług.msc.
 3. Znajdź komponenty Centrum aktualizacji, Sysmain i SuperFetch w rejestrze usług.
 4. Alternatywnie sprawdź każdy węzeł i dezaktywuj jego działanie, przypisując opcję „Typ uruchomienia” do właściwości „Wyłączone”.
 5. Potwierdź wprowadzone zmiany, naciskając przycisk „OK”.

Wykonane manipulacje będą w stanie zagwarantować blokowanie procesów ładowania, co pozwoli dłużej nie martwić się o ich wpływ na wydajność komputera.

Przywracanie systemu do optymalnego punktu

Często standardowe wycofanie systemu pomaga rozwiązać problem, dopóki działanie komputera nie spowoduje żadnych skarg na jego wydajność od użytkownika. Ta metoda może być jednak używana tylko w sytuacji, gdy istnieje niedawno utworzony punkt przywracania, a jego utworzenie poprzedza wystąpienie problemów z wydajnością urządzenia. Aby wykonać zadanie, otwórz element „Przywróć”, w którym aktywujesz funkcję „Rozpocznij przywracanie systemu” i postępując zgodnie z monitami systemu na ekranie, przywróć status systemu operacyjnego do znanego momentu roboczego. Metoda działa w przypadkach, w których obciążenia warunkowe rozpoczęły się po interwencji użytkownika lub zainstalowanych programach w katalogu OS lub ustawieniach.

Metodologia usuwania obciążenia pamięci i sieci

Jeśli powyższe manipulacje nie dały skutecznego rezultatu, możliwe jest, że czynnik, który powoduje, że „węzeł serwisowy: system lokalny” ładuje CPU, nie jest nadmierną aktywnością usług, ale wadliwością plików używanych jako podstawowe dla systemu operacyjnego. Taki precedens może przejawiać się na tle długotrwałego korzystania z plików, przy maksymalnej aktywności użytkownika, jeśli na komputerze często instalowane są różne programy i aplikacje o dużej wadze, w tym gry, które mają prawny priorytet do zmiany i edycji narzędzi systemowych, folderów i ich zawartości. Możliwe jest wyeliminowanie takiego scenariusza poprzez przywrócenie systemu w sposób automatyczny lub w trybie ręcznym, jeśli pierwsza metoda nie powiodła się.

Odzyskiwanie plików systemowych

Ponieważ „węzeł serwisowy: system lokalny” składa się z zestawu jednocześnie działających operacji, zwiększone obciążenie procesora może być spowodowane bezpośrednio przez błędy w podstawowych plikach systemowych, z powodu ich przemieszczania, dezaktywacji, nieautoryzowanego uszkodzenia przez użytkownika lub określonych narzędzi systemowych. Aby zaradzić tej sytuacji, rozwiązuj problemy w tym przypadku, możesz spróbować skorzystać z systemu zasobów DISM, zapewniając możliwość obsługi obrazów wdrożeniowych, z równoległym zarządzaniem nimi w trybie automatycznym. Procedura procedury polega na następujących manipulacjach:

 1. Aktywuj „Wiersz poleceń” z uprawnieniami administratora.
 2. Zarejestruj się i potwierdź dyrektywę DISM.EXE / Online / Cleanup-image / Restorehealth.
 3. Po zakończeniu procesu napisz dobrze znaną dyrektywę sfc / scannow, która uruchamia tryb odzyskiwania.

Po procedurze odzyskiwania musisz ponownie uruchomić laptop i sprawdzić wynik. Jeśli „Service Node: Local System” pomimo operacji odzyskiwania ładuje komputer dalej, warto spróbować usunąć obciążenie systemu operacyjnego za pomocą podobnych manipulacji, wykonując je w formacie ręcznym.

Czyszczenie folderu aktualizacji

W sytuacji, gdy zautomatyzowane wykonywane operacje przywracania nie dały pożądanego rezultatu, wynikające z tego procesy nadal ładują sieć lub pamięć RAM, warto rozwiązać problem, korzystając z możliwości zasobów „Wiersza poleceń”.

Przede wszystkim zadaniem użytkownika jest wywołanie „Wiersza poleceń”, w którym konieczne jest wprowadzenie i potwierdzenie Net Stop Wuauserv i Net Stop Bits, które powodują, że odpowiednio Centrum aktualizacji i transfer plików w tle są wprowadzane i potwierdzane. Następnie musisz przejść do folderu systemowego Windows, przejść do dystrybucji o nazwie Software Distribution i usunąć całą jej zawartość: zarówno dokumenty plików, jak i zainstalowane aplikacje. Komponenty tego folderu są często automatycznie sterowane przez system, jednak w niektórych przypadkach pewne problemy z kategorii, gdy „węzeł serwisowy: system lokalny” spowalnia laptop i ładuje pamięć, są rozwiązywane przez wyczyszczenie pakietu dystrybucyjnego w trybie ręcznym, co zoptymalizuje komputer.

Po zwolnieniu miejsca na dysku twardym, usunięciu wszystkiego, co ładuje Internet i zasoby pamięci, będziesz musiał przywrócić funkcjonalność Centrum aktualizacji i modułu Bity, wprowadzając rozdzielczość Wuauserv Net Start i dyrektywę Bity Net Start w wierszu poleceń. Wykonane manipulacje prawie zawsze dają 100% wynik optymalizujący wydajność zużywającą zasoby kompleksu „Węzeł serwisowy: system lokalny”.

Podsumowując

W tym artykule omówiono opcje rozwiązania problemu wysokowydajnych parametrów usług węzła systemu lokalnego na wydajność urządzenia komputerowego, mające na celu zminimalizowanie obciążenia pamięci i Internetu oraz dostosowanie obciążenia dysku.

Pamiętaj, aby regularnie monitorować stan komputera, systematycznie czyszcząc jego zawartość z niepotrzebnych komponentów i nieeksploatowanych aplikacji - są to czynniki, które minimalizują prawdopodobieństwo spadku wydajności komputera. Jako doskonałe narzędzie do regularnego monitorowania procesów wykonawczych na komputerze, możesz również użyć specjalnych programów, na przykład, aby pobrać i zainstalować, po naprawieniu problemu, skuteczne i niezawodne narzędzie Process Explorer, które pozwala nie tylko znaleźć komponent ładowania, ale także zablokować go bezprecedensowo precedensy omawianej kategorii.