Telefon nie widzi karty SIM: przyczyny nieprawidłowego działania i opcje ich eliminacji

Telefony komórkowe w ostatnich latach przeszły szereg ulepszeń i ulepszeń, przeniesione z kategorii standardowych urządzeń komunikacyjnych do kategorii urządzeń wielofunkcyjnych, które pozwalają wykonywać wiele zadań i wykonywać przyzwoity zakres opcji. Mimo to głównym zadaniem gadżetu jest nadal możliwość wykonywania i odbierania połączeń, co zapewnia obsługa operatora wybranego przez użytkownika, kosztem karty SIM. Czasami zdarza się sytuacja, w której użytkownik musi zmierzyć się z problemem, że przejęty lub długotrwały smartfon nie widzi karty SIM. Fakt ten ogranicza możliwość korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie tylko. Zastanów się, co robić w takich sytuacjach, jak rozwiązać problem i przywrócić gadżet do jego wydajności pod względem komunikacji, wykorzystując potencjalne przyczyny, które mogą powodować awarie w omawianej kategorii.

Jak rozwiązać problem z pracą karty SIM w telefonie.

Problem z kartą SIM

Istnieje wiele czynników, które powodują, że telefon przestaje identyfikować kartę, jednak warto zacząć szukać źródła problemu dokładnie w przypadku awarii karty SIM, bez wpajania w niuanse sprzętowe i systemowe działania urządzenia. Karta SIM, choć niewielka, jest wyposażona w kontakty, które umożliwiają synchronizację pracy smartfona z konkretnym operatorem mobilnym. Powody, dla których smartfon nie widzi karty SIM, mogą być następujące:

  1. Wady na mapie o charakterze mechanicznym. Kartę można uszkodzić podczas pracy, na przykład, gdy jest ona często usuwana z gniazda, często z okresowym użyciem na różnych urządzeniach, gdy jest przenoszona w torbie lub torebce, z powodu zacierania powierzchni roboczej, a zatem integralności styków.
  2. Karta wygasła. Prawdopodobieństwo takiego rozwoju jest wysokie w przypadkach, gdy abonent korzysta z usług jednego operatora przez pięć lat lub dłużej, podczas gdy Simka nie był poddawany manipulacjom mechanicznym, jest używany wyłącznie na jednym telefonie, co eliminuje poprzednią sytuację.
  3. Nieudana regulacja rozmiaru karty dla nowego formatu, odpowiadająca szczelinie zaktualizowanej próbki. Telefony w „starym” formacie są najczęściej modyfikowane za pomocą standardowych gniazd, jednak dzięki rozszerzeniu wielofunkcyjności gadżetów rozmiary gniazd kart są mniejsze. Częstym powodem, dla którego smartfon nie identyfikuje karty, jest jej banalne samo przycinanie lub przeróbka w mikro SIM, wykonywane słabo.

Jeśli takie precedensy mają miejsce, właściwym rozwiązaniem problemu będzie prosta podróż do specjalistycznego centrum przewoźnika, z którym pracuje abonent, z późniejszą wymianą uszkodzonej, nieaktualnej lub nieprawidłowo przyciętej karty. Większość przedstawicieli serwisu pozwala na przeprowadzenie procedury z możliwością zapisania numeru, jednak na zasadzie odpłatności. Innym powodem, dla którego telefon nie widzi karty, może być nieaktywny stan karty SIM: niektórzy operatorzy telefonii komórkowej decydują o możliwości odbioru usług przez abonenta dopiero po transakcji finansowej, polegającej na uzupełnieniu konta. Problem ten rozwiązuje się poprzez uzupełnienie salda o kwotę wystarczającą do aktywacji usług, w zależności od planu taryfowego wybranego przez subskrybenta.

Brud w gnieździe lub na chipie SIM

Szczególne miejsce w rozwiązywaniu tego problemu, gdy telefon nie widzi karty SIM, nie na stałe, ale okresowo, należy dać możliwość zatkania gniazda urządzenia lub układu kart. Obudowa gadżetu nie jest hermetyczna, podczas pracy małe cząsteczki kurzu osadzają się na stykach, dostają się do złączy, zatykając je. Czasami mote jest nawet „niewidoczne” dla osoby, jednak zasadniczo wpływa na zdolność do synchronizowania kontaktów. Taki precedens, jeśli telefon przestał niespodziewanie widzieć kartę SIM, po długotrwałym korzystaniu z telefonu lub samej karty, opisany scenariusz jest automatycznie włączany do kategorii potencjalnych prowokatorów problemu. Aby sprawdzić i równolegle rozwiązać ten problem, musisz spróbować wyczyścić gniazdo telefonu dla karty i chipa karty SIM za pomocą gumki lub innego improwizowanego, odpowiedniego obiektu.

Problemy ze sprzętem

Przyczyny, dla których telefon nie widzi karty SIM używanej przez użytkownika, mogą być nie tylko problemem z kartą, ale także z powodu problemów ze sprzętem. Jeśli opisane powyżej manipulacje nie przyniosły pożądanego rezultatu, smartfon nie odpowiada już na kartę SIM zainstalowaną w złączu, powinieneś szukać problemu „wewnątrz” telefonu. Zastanów się, co zrobić, jeśli telefon nie widzi karty SIM, na przemian sprawdzając potencjalne problemy. Na początek warto wykluczyć opcję związania urządzenia mobilnego z operatorem. Takie precedensy nie są rzadkością przy zakupie gadżetu na rynku wtórnym lub jeśli jest on kupowany po cenie „odpadowej” w certyfikowanym centrum od konkretnego operatora telefonii komórkowej. Jeśli telefon jest powiązany z konkretnym operatorem, jego synchronizacja z kartami innych dostawców będzie niemożliwa. Problem można rozwiązać, kontaktując się z centrum obsługi technicznej lub za pomocą nielegalnego oprogramowania sprzętowego urządzenia, jednak jeśli telefon jest nowy, użytkownik musi być przygotowany, że po ostatniej manipulacji gwarancja na urządzenie zostanie utracona.

Jednym z najczęstszych powodów, dla których gadżet nie widzi działającej karty SIM, jest mechaniczne uszkodzenie gniazda, które wystąpiło w trakcie niedokładnej instalacji lub częstej wymiany karty, po upuszczeniu telefonu lub nieprawidłowym oczyszczeniu złączy. Jeśli gniazdo karty SIM zostało uszkodzone podczas pracy smartfona, będzie wymagało dość skomplikowanych napraw. Czasami problem rozwiązuje się przez lutowanie kontaktów, jednak w trudnych przypadkach, gdy posiadacz karty SIM jest wadliwy, może być konieczne zastąpienie go nową częścią, którą lepiej powierzyć specjalistom.

Innym powodem, dla którego system Android nie widzi karty SIM, są nieprawidłowe ustawienia gadżetu. Aby sprawdzić tę wersję problemu, przejdź do ustawień, znajdź moduł SIM Management, sprawdź, czy karta jest aktywowana, jeśli nie, ustaw przełącznik w pozycji On. Równolegle warto sprawdzić, w jakim trybie urządzenie działa: gdy tryb samolotowy jest włączony, Android nie będzie działał dokładnie. Aby rozwiązać ten problem, po prostu wyłącz tryb offline, ponownie zainstaluj kartę SIM w złączu i sprawdź jej aktywność. Czasami, aby aktywować kartę w nowym telefonie, należy zastosować metodę testową wysyłania wiadomości SMS z niepracującej karty SIM, a następnie żądanie na ekranie o zezwolenie na włączenie karty, potwierdzające, że użytkownik rozpocznie pracę.

Często wykonywane manipulacje pozwalają rozwiązać problem z wyłączoną kartą SIM. Przy podejmowaniu decyzji, co zrobić, aby przywrócić maszynę do pracy, warto przeanalizować prawdopodobne błędy, które mogłyby stanowić zachętę do rozwiązywania problemów. Jeśli telefon jest nowy, właśnie zakupiony, to najprawdopodobniej powód ustawienia lub powiązania z operatorem, w przeciwnym razie będziesz musiał pracować nad naprawą uszkodzenia, z wyjątkiem awarii ustawień.

Problem z drugą kartą SIM

W telefonach dvuhsimochnyh przypadki nie są rzadkie, gdy podczas pierwszej instalacji drugiej karty SIM telefon nie „dostrzega”. Takie precedensy są często wyjaśniane przez odłączony tryb synchronicznej pracy dwóch kart, który jest rozwiązywany przez elementarny wpis do pozycji menu telefonu „Zarządzaj kartami SIM”, w którym należy włączyć nieaktywny moduł.

Konsekwencje nieprawidłowego oprogramowania układowego

Często zdarzają się sytuacje, w których telefon nie „widzi” karty po jej oprogramowaniu sprzętowym, a ponadto zarówno na tle ingerencji w integralność systemu operacyjnego telefonu przez specjalistów o „wątpliwej” reputacji, jak i gdy użytkownik sam wykonuje operację. Problem rozwiązuje powtarzające się samo-oprogramowanie sprzętowe gadżetu, skupiające się na poprawnej realizacji procesu, z eliminacją błędów, lub jeśli karta SIM nie została określona przez smartfon po procedurze, kontaktując się z wyspecjalizowanym centrum serwisowym, gdzie osoby wykształcone i wyszkolone eliminują awaria na poziomie profesjonalnym.

Przypadkowo lub celowo usunięto IMEI

Indywidualny numer IMEI jest identyfikatorem właściwym dla każdego smartfona, a bez niego poprawne działanie gadżetu jest niemożliwe a priori. Liczba ta jest wbudowana w system przez twórców, formalnie uważanych za chronionych kodem fabrycznym, jednak zdarzają się sytuacje, w których z powodu nieprawidłowych działań użytkownika, nieautoryzowanego oprogramowania sprzętowego urządzenia lub niewłaściwego przywrócenia systemu do cech fabrycznych, identyfikator jest usuwany. Na tle takiego precedensu nie tylko weryfikacja karty SIM jest niemożliwa, ale także funkcjonowanie większości podstawowych opcji telefonu. Aby sprawdzić, czy smartfon nie widzi karty SIM pod kątem braku numeru seryjnego, wystarczy wpisać prośbę * 06 # na klawiaturze, nacisnąć przycisk połączenia i ocenić wynik:

  1. Jeśli kod pojawi się na ekranie smartfona, oznacza to, że przyczyna błędu nie jest związana z numerem seryjnym.
  2. W przypadku braku kodu należy skontaktować się z centrum serwisowym, ponieważ samonaprawianie IMEI, chociaż możliwe w domu, towarzyszy pewnym niuansom oprogramowania, które nie zawsze są w mocy standardowego użytkownika gadżetu.

Całkowite awarie systemu operacyjnego telefonu

Usterki w działaniu systemu operacyjnego smartfona, którym często towarzyszy systematyczne hamowanie urządzenia, opóźnienia, wydłużenie reakcji systemu na żądania - to powód, dla którego telefon okresowo traci kontakt. Takie precedensy są możliwe po wstępnym nieprawidłowym działaniu gadżetu, z wieloma załadowanymi aplikacjami działającymi w tle komponentów oprogramowania. Problem został rozwiązany w prosty sposób - podstawowy powrót smartfona do stanu „rodzimego” lub „fabrycznego”. Przed rozpoczęciem procedury konieczne jest zapisanie wszystkich ważnych danych, takich jak kontakty, aktualne zdjęcia i filmy, a także dokumenty, na nośnikach pamięci innych firm, ponieważ podczas operacji cała „nabyta” zawartość telefonu zostanie nieodwołalnie usunięta.

Aby wykonać zadanie, przejdź do „Ustawienia” telefonu, gdzie poprzez sekcję „Przywróć i zresetuj” przejdź do pozycji „Zresetuj ustawienia” i potwierdź dyrektywę, wybierając polecenie „Zresetuj ustawienia”. Po zakończeniu procedury, która może potrwać kilka minut, telefon uruchomi się ponownie, stan systemu operacyjnego zostanie przywrócony do oryginalnych parametrów ustawionych przez programistów i odpowiednio, wydajność urządzenia zostanie przywrócona. Przygotuj się na pewne koszty po zakończeniu procedury: będziesz musiał dostosować telefon do swoich potrzeb, pobrać i zainstalować niezbędne zabezpieczenia i niestandardowe narzędzia.

Podsumowując

W artykule opisano typowe przyczyny problemów z działaniem karty SIM w smartfonie i metody ich rozwiązywania. Większość metod koncentruje się na naprawie problemu przez właściciela gadżetu, bez potrzeby konsultowania się ze specjalistami. Jeśli użytkownik nie może rozwiązać problemu przez proste manipulacje, jak w sytuacjach złożonych awarii sprzętu, nieprawidłowego oprogramowania układowego gadżetu lub jeśli smartfon działa nieprawidłowo po uderzeniu lub upadku, nie należy tracić czasu i pieniędzy, a aby uzyskać gwarantowany skuteczny wynik, poproś o pomoc specjalistom.