Błędy podczas pracy z Qiwi: kody QWPRC, ich interpretacja i opcje rozwiązywania problemów

W czasach współczesnych, u szczytu rozwoju technologii komputerowej, systemy płatności elektronicznych stały się szczególnie popularne wśród konsumentów. Wybór konsumenta koncentruje się na zmianie zwykłego portfela lub karty za pomocą wygodniejszego, zmiennego i wielofunkcyjnego portfela online, którego opcja obejmuje przechowywanie pieniędzy osobistych, możliwość płacenia za usługi o innym charakterze i celu. Jednym z najpopularniejszych systemów internetowych jest struktura płatności Qiwi, która pozwala na różne płatności. System Qiwi charakteryzuje się jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika i łatwych w użyciu interfejsów, jednak podczas jego działania, podobnie jak w przypadku innych usług internetowych, występują czasem problemy techniczne wymagające natychmiastowych rozwiązań, ponieważ niepowodzenia mogą poprzedzać straty kategorii finansowej. Rozważ najczęściej występujące błędy w systemie Qiwi, a także powody ich występowania i opcje eliminacji.

Rozwiązywanie błędów technicznych podczas pracy z systemem płatności Qiwi.

Funkcje systemu Qiwi i weryfikacja błędów

Płatność, system elektroniczny Qiwi: aby rozpocząć działanie, wystarczy pobrać aplikację warunkową, zainstalować ją na komputerze lub urządzeniu mobilnym, zarejestrować i korzystać z usług na odpowiednim poziomie. System, w przeciwieństwie do analogowych, ma wielopoziomową ochronę, która gwarantuje bezpieczeństwo przed nieautoryzowanymi wypłatami pieniędzy i poufnością danych, umożliwia uzupełnianie portfela przez terminale, charakteryzuje się niską opłatą prowizyjną za usługi, aw niektórych przypadkach bezwzględnym brakiem opłat za płatności.

Ogólnie rzecz biorąc, system można nazwać idealnym, jeśli, choć rzadko, występowanie błędów nieodłącznych w niektórych przypadkach. Twórcy konta zajęli się tym problemem na poziomie technicznym, wprowadzając w życie innowacyjny system szyfrowania błędów, identyfikowany przez kody QWPRC, z cyfrowymi symbolami, które pozwalają użytkownikowi szybko określić przyczynę awarii. Znając interpretację kodu błędu, użytkownik będzie mógł szybko i poprawnie rozwiązać problem, co przyczyni się do możliwości doprowadzenia transakcji do pożądanego, logicznego wyniku.

Typowe błędy i cechy ich eliminacji

Metodologia, jak skorygować błąd, który pojawił się podczas dokonywania transakcji pieniężnej, różni się w zależności od kryterium, jaki napis na ekranie kontempluje konsument, a mianowicie kod cyfrowy QWPRC. Rozważ opcje rozwiązywania problemów na podstawie rodzaju wykrytego błędu.

Blokada konta

Jedną z najtrudniejszych do rozwiązania jest awaria systemu mająca kod błędu QWPRC 1021. Problem jest klasyfikowany jako pojawiający się, gdy właściciel portfela próbuje zapłacić za usługi lub podczas transferu środków na określone konto. Pojawi się okno z napisem „Błąd QWPRC 1021: ograniczenie płatności wychodzących”, które uniemożliwia wykonanie transakcji. Technologowie wyjaśniają wygląd ogłoszenia 1021, chroniąc finanse posiadacza rachunku przed nieupoważnioną ingerencją oszustów, jednak często powody są innego pochodzenia:

 1. Przekroczenie kwoty limitu możliwej do sfinalizowania transakcji. Często problem ten występuje u właścicieli portfeli, z planem taryfowym „Minimum”, który jest rozwiązywany poprzez zmniejszenie ilości transferu lub zmianę statusu na optymalny dla użytkownika, ze wzrostem kryteriów limitu.
 2. Pojawienie się wątpliwości wśród pracowników struktury dotyczącej legalności pochodzenia finansów dostępnych na rachunku. W takim przypadku na pytania, co robić, jak obejść zakaz płatności wychodzących z kodem 1021, może odpowiedzieć poprawnie tylko dostawca systemu, z którym należy się skontaktować, aby rozwiązać problem. Procedura polega na przekazaniu ponownej identyfikacji przez posiadacza rachunku i udostępnieniu pracownikom systemu dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia pieniędzy.
 3. Kod QWPRC 1021 w Qiwi może pojawić się podczas próby transferu pieniędzy z przedmiotu, w którym portfel Qiwi nie jest autoryzowany do użycia. W takiej sytuacji błąd zniknie, gdy zmieni się lokalizacja klienta, zwracając go do kraju, w którym takie operacje są autoryzowane na poziomie stanu. Czasami podobny powód może zostać zidentyfikowany przez system jako błąd QWPRC 1018.
 4. Rażące naruszenia przez użytkownika warunków umowy podpisanej podczas weryfikacji w systemie.

We wszystkich tych przypadkach, blokując Qiwi, o czym świadczy pojawienie się okna z kodem błędu QWPRC 1021, co oznacza, że ​​transakcja finansowa jest niedopuszczalna, może dokonać zarówno operator finansowy, jak i sam system w sposób automatyczny. Ograniczenie przeprowadzania transakcji w systemie Qiwi, który ma kod błędu QWPRC 1021, przewiduje następującą procedurę odblokowania konta:

 1. Napisz wiadomość do działu obsługi klienta wraz z opisem problemu.
 2. Po napisaniu wiadomości klient otrzyma powiadomienie pocztą wraz ze szczegółowymi instrukcjami, co robić dalej. Najczęściej organizacja wymaga od właściciela portfela potwierdzenia własności konta, które jest umową zawartą z operatorem. Jeśli nie ma takiego dokumentu, napisz oświadczenie o utracie umowy z prośbą o jej przywrócenie.
 3. Wraz z wnioskiem klient będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów potwierdzających jego tożsamość, a także informacji wyjaśniających pochodzenie funduszy i ich cel.

Procedura rozwiązywania błędu z kodem QWPRC 1021 może zająć krótki okres czasu lub kilka tygodni, w zależności od złożoności problemu. Odblokowując konto, bankierzy ostrzegają klientów przed proszeniem osób trzecich, które „obiecują” o dodatkową płatność, aby usunąć ograniczenie QWPRC 1021 z bieżącego konta klienta w strukturze bankowości: zaleca się, aby eksperci rozwiązywali problem odblokowania tylko poprzez współpracę z oficjalnymi przedstawicielami systemu.

Nieprawidłowe działanie systemu technicznego lub serwera

Mniej problematyczne pod względem kryteriów decyzyjnych są sytuacje związane z awariami serwera przedstawiciela serwisu bankowego lub czynnikami wywołanymi przez awarie przeglądarki użytkownika, brak komunikacji i inne techniczne niuanse. Często w celu skorygowania błędu o charakterze warunkowym, w celu uzyskania dostępu do operacji, wystarczy, aby konsument poczekał chwilę i powtórzył próbę przeprowadzenia transakcji ponownie.

Na przykład kod błędu QWPRC 300 często wskazuje, że niemożliwe jest przeprowadzenie transakcji w momencie, gdy klient próbuje skorzystać z usługi. Ta awaria jest pozycjonowana przez programistów jako „błąd techniczny”, w celu przeprowadzenia operacji wystarczy, aby konsument wylogował się z systemu, a następnie ponownie wprowadził, dokonał płatności lub uzupełnił kartę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, jeśli spróbujesz ponownie wykonać operację, na ekranie pojawi się błąd z szyfrem 300, możesz spróbować rozwiązać problem, zmieniając przeglądarkę.

Błąd płatności z kodem QWPRC 7602 wynika również z problemów technicznych w strukturze płatności, a mianowicie z niezdolności systemu do identyfikacji numeru karty lub konta elektronicznego. W takim przypadku programiści zalecają próbę wykorzystania możliwości wirtualnych systemu lub próbę wykonania operacji po pewnym czasie. Szyfr 7000 może pojawić się, gdy potrzeba przywrócenia systemu finansowego uniemożliwia wykonanie transakcji w określonym momencie.

Częstym błędem kategorii technicznej jest usterka mająca kod QWPRC 7100, która pojawia się, gdy właściciel portfela próbuje dokonać „dużego” przelewu pieniędzy, a czasami nawet w sytuacjach, gdy użytkownik nie przekracza limitu określonego w umowie, zawiedzie. Możliwe jest wyeliminowanie awarii za pomocą szyfru QWPRC 7100, wykonując operację później lub dzieląc ją na kilka części. Błąd z kodem 705, wskazujący na przekroczenie miesięcznego limitu dla przelewów ustanowionego przez system i zatwierdzony w umowie, również należy do tej kategorii błędów. Problem został rozwiązany poprzez zwiększenie limitu poprzez zmianę statusu klienta w systemie.

Kod błędu 7700 rzadko pojawia się jako awaria techniczna, jednak jego wystąpienie wskazuje na zablokowanie dostawcy, z którego usług korzysta właściciel konta. W takim przypadku możliwe rozwiązania tego problemu obejmują zmianę dostawcy, próbę przeprowadzenia transakcji przy użyciu innej usługi hostingu internetowego lub skontaktowanie się ze strukturą finansową w celu odblokowania usługi. Błąd 780 wskazuje również, że płatność jest niemożliwa, a przyczyną wystąpienia awarii z szyfrem warunkowym jest zablokowanie konta przez przedstawiciela serwisu ze względu na częste uzupełnianie jednej karty z różnych portfeli. Usunięcie tego rodzaju ograniczenia w transakcjach ma sankcje prawne wyłącznie usługi przedstawicielskie, gdy klient stosuje się do struktury finansowej.

Często zdarzają się sytuacje, w których awaria systemu wynika ze zwykłego czynnika ludzkiego, a mianowicie niedbalstwa właściciela portfela Qiwi, z późniejszą nieprawidłowością wprowadzania danych. Dobrym przykładem tego rodzaju pomyłki jest informacja z szyfrem QWPRC 319. Pojawienie się takiej wiadomości poprzedzone jest nieprawidłowym wypełnieniem dokumentu płatności, wprowadzeniem nieprawidłowych danych odbiorcy lub nadawcy środków, a także niewystarczającą ilością pieniędzy na rachunku do wykonania wymaganej transakcji: na przykład klient nie mógł określić obliczyć prowizje za usługi lub popełnić błąd podczas wprowadzania liczb. Taki problem rozwiązuje się sprawdzając poprawność wprowadzonych danych z równoległą korektą błędów.

Przydatne wskazówki

Każda z sytuacji opisanych w artykule może wynikać z problemów technicznych lub ekonomicznych, lub z nieprawidłowego działania komputera użytkownika lub urządzenia mobilnego, przeglądarki lub innych subiektywnych powodów. Zanim podejmiesz drastyczne kroki w celu wyeliminowania awarii Qiwi, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc, wykonaj następujące czynności:

 1. Spróbuj ponownie uruchomić przeglądarkę lub użyj innej przeglądarki, uruchom ponownie komputer lub urządzenie mobilne, a następnie ponów próbę transakcji.
 2. Oczyść przeglądarkę ze śmieci, w postaci buforowanych plików, zaktualizuj system, sprawdź, czy w laptopie lub urządzeniu nie ma wirusów.
 3. Spróbuj przeklasyfikować status Qiwi na wyższy w rankingu.
 4. Odczekaj kilka godzin, a następnie spróbuj ponownie wykonać operację.

Podsumowując

Ten artykuł zawiera błędy, które często występują w systemie płatności Qiwi, które mogą być wynikiem awarii technicznych zarówno od użytkownika, jak i dostawcy usług, lub mogą być wynikiem nieprawidłowych działań właściciela konta. Zgodnie z opisanymi zaleceniami, w odniesieniu do każdego z kodów, należy wyeliminować problemy z tłumaczeniem. Jeśli wykonane działania nie przyniosły pożądanego rezultatu, a komunikat zabraniający transakcji nie zniknie na długi czas, skontaktuj się z serwisem, gdzie specjaliści mogą przeanalizować konto, zidentyfikować dokładną przyczynę precedensu i pomóc rozwiązać problem.