Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access

Obecnie bazy danych są bardzo szeroko stosowane w różnych dziedzinach: przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach edukacyjnych i tak dalej. A praca z nimi pozwala na program z pakietu Office - Microsoft Access, który daje użytkownikom bardzo duże możliwości interakcji z tabelami. Umiejętności pracy w programie Microsoft Access będą przydatne dla każdego nowoczesnego użytkownika. W tym artykule przyjrzymy się, jak utworzyć bazę danych w programie Access. Rozumiemy to. Chodźmy!

Baza danych to zbiór powiązanych informacji połączonych w tabeli. Zajmując się tym, o co chodzi, możesz przejść bezpośrednio do stworzenia.

Przykład tworzenia bazy danych z listą wielopoziomową

Po uruchomieniu programu Microsoft Access wybierz „Nowy” w menu „Plik”. Następnie kliknij przycisk „Nowa baza danych”. Po prawej stronie okna określ nazwę pliku i miejsce, w którym będzie on przechowywany. Następnie kliknij „Utwórz”. Możesz także użyć jednej z list szablonów oferowanych przez narzędzie. W niektórych przypadkach wygodniej będzie edytować szablon niż tworzyć wszystko od nowa.

Jak rozpocząć tworzenie bazy danych

Zobaczysz tabelę z pojedynczym polem. Najedź kursorem na kartę i wybierz „Projektant”. W wyświetlonym oknie pojawi się monit o zmianę nazwy. Teraz możesz zacząć wypełniać komórki w kolumnie „Nazwa pola”. Następna kolumna „Typ danych” zostanie wypełniona automatycznie, w zależności od tego, czy wprowadziłeś słowa lub liczby. Typ danych w każdej komórce można zmienić. Istnieją takie typy danych:

  • tekst;
  • Pole MEMO (używane do opisów obiektów, ponieważ pozwala wprowadzić dużą liczbę znaków, > 255);
  • numeryczny
  • data / godzina;
  • pieniądze;
  • licznik;
  • logiczne (przydatne dla pól zawierających „tak” lub „nie”);
  • Pole obiektu OLE (pozwala wstawiać pliki multimedialne: zdjęcie, wideo);
  • hiperłącze;
  • załącznik (używany do przechowywania wielu plików w jednym polu);
  • obliczony (pozwala obliczyć sumę, różnicę, produkt na podstawie innych danych z tabeli);
  • kreator zastępowania.

W większości przypadków przydatne będą tylko „numeryczne”, „tekstowe”, „pieniężne”, „obliczone” i „Data / czas”, najczęściej używane są te typy danych. Poniżej, w sekcji „Właściwości pola”, możesz zobaczyć rozmiar pola. Jeśli masz typ danych tekstowych, będzie ich 255. Oznacza to, że możesz wpisać 255 znaków w tej komórce. Oczywiście jest to zbyt wiele, więc powinieneś zmniejszyć rozmiar podanego pola do 30 (możesz umieścić dowolną inną liczbę, w zależności od wyzwań). Dzieje się tak, aby baza danych zajmowała mniej miejsca na dysku.

Dla innego atrybutu, inny typ danych, przykład na zrzucie ekranu.

Wybierając numeryczny typ danych, można ustawić tak zwaną maskę wprowadzania. Jest to konieczne, aby wyświetlić wprowadzone wartości liczbowe w określony sposób. Maska jest ustawiana za pomocą spacji i siatek. Na przykład, jeśli tabela zawiera numery paszportów, to aby te liczby były wyświetlane w odpowiednim formacie, ustaw maskę „#### _ ######”. To jest 4 znaki, a następnie spacja i 6 kolejnych znaków. W przypadku numerów telefonów można określić maskę „8 (###) - ### - ## - ##”.

W przypadku typu daty / godziny można wybrać różne formaty wyświetlania w sekcji „Właściwości pola”.

Nie zapomnij zapisać utworzonej tabeli. Możesz to zrobić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + S. Jeśli podczas zapisywania pojawi się okno z ostrzeżeniem, że pola kluczowe nie są ustawione, kliknij „Nie”, ponieważ możesz je później utworzyć.

Klucz zapisu znajduje się w lewym górnym rogu.

Jak widać, tworzenie baz danych jest prostym procesem, z którym może sobie poradzić nawet początkujący użytkownik. Napisz w komentarzach, czy artykuł pomógł ci zrozumieć pytanie i zapytaj, czy coś z przedstawionego materiału jest dla Ciebie niezrozumiałe.