Błąd SSL ERROR NO CYPHER OVERLAP: Przyczyny i metody rozwiązania awarii przeglądarki

Urządzenia komputerowe są obecnie rozpoznawane jako najlepsi asystenci ludzi w zakresie wyszukiwania informacji, możliwości komunikacji wirtualnej, wykonywania zadań profesjonalnych i użytkownika. Niewielu ludzi potrafi sobie wyobrazić wykorzystanie laptopa bez dostępu do Internetu, jednak proces „wędrówki” przez sieć World Wide Web zawiera nie tylko pozytywne aspekty, ale także precedensy związane z możliwością zainfekowania urządzenia komputerowego wirusami.

Aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami, na komputerach zainstalowane są aktualne, licencjonowane programy antywirusowe, oprócz oprogramowania zabezpieczającego zmodyfikowanego do systemu operacyjnego. Ponadto przeglądarki zainstalowane na komputerach PC, które są bezpośrednio przeznaczone do wykorzystywania zasobów internetowych, zostały zmodyfikowane za pomocą określonych protokołów bezpieczeństwa, które zwiększają kryteria funkcji ochronnych na laptopie. Często ostatnim elementem ochrony komputera przed wirusami jest pojawienie się na ekranie komunikatu SSL ERROR NO CYPHER OVERLAP, który ogranicza dostęp użytkownika do jednej lub kilku witryn.

W tym artykule opiszemy istotę tego błędu, możliwe przyczyny jego wystąpienia, przeanalizujemy skuteczne sposoby wyeliminowania niepowodzenia.

Istota klasy błędów SSL

Problem, który pojawia się użytkownikowi z szyfrem SSL, wskazuje na niemożliwość połączenia się z Internetem na tle zagrożenia wirusem.

Zostanie otwarte okno błędu.

Opcja SSL jest tak zwanym „protokołem bezpieczeństwa” połączenia internetowego, który działa jako szyfrator i został zmodyfikowany w działaniu serwerów i przeglądarek od kilku dziesięcioleci, zapewniając ochronę i poufność przesyłanych informacji. Obecnie odpowiedni protokół został zastąpiony przez zmodernizowany i ulepszony standard TLS, jednak niektóre witryny i przeglądarki nadal potrzebują przestarzałego protokołu technicznego, co powoduje pojawienie się konfliktów oprogramowania, które są wyrażone przez błąd deterministyczny.

Często przypadki użycia, gdy użytkownik próbuje odwiedzić nieznaną witrynę, nie powodują zamieszania, są uważane za oczywiste, próbując znaleźć niezbędne informacje przy użyciu innego źródła. Istnieją jednak również sytuacje, w których użytkownik rozważa kod błędu SSL ERROR NO CYPHER OVERLAP podczas odwiedzania dobrze znanej godnej zaufania strony internetowej, która była wcześniej dostępna do użycia, co wymaga zrozumienia prawdziwych przyczyn „opóźnień”, które omówimy później.

Prowokatorzy awarii połączenia

Nikomu nie jest tajemnicą, że w celu wyeliminowania awarii ważne jest określenie jej konkretnej przyczyny, która z góry określa metodologię postępowania w przypadku awarii. Warto zauważyć, że błąd wyrażony przez pojawienie się na ekranie komunikatu SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP często pojawia się podczas działania, ponieważ używana przeglądarka internetowa, przeglądarka Mozilla Firefox zaktualizowała do 34 modyfikacji, jednak podobny precedens, choć rzadki, może wystąpić również podczas korzystania z innych przeglądarek.

Logo przeglądarki Mozilla Firefox

Zaktualizowany program, ze względu na niuanse oprogramowania, na pewnym etapie pracy przestaje postrzegać protokół SSL jako bezpieczny, domyślnie blokując wszystkie witryny używane przez określony standard jako koder. Komponent barierowy dostarczany przez oprogramowanie antywirusowe, zmodyfikowany przez twórców przeglądarki, nie pozwala na poprawną pracę ze stronami używającymi protokołu SSL, ograniczając dostęp do nich. Przyczyną takiego precedensu może być próba otwarcia materiału zainfekowanego wirusem, który zagraża bezpieczeństwu komputera lub konflikt oprogramowania podczas ładowania godnych zaufania zasobów.

Metodologia awarii połączenia

W oparciu o pewną niepewność co do dylematu, czy błąd SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP wskazuje na zagrożenie infekcją komputera, czy jest fałszywym alarmem, należy podejść do tej kwestii ze szczególną ostrożnością, eliminując scenariusz zgodnie z pierwszym scenariuszem.

Początkowo, przed przystąpieniem do głównych działań, ważne jest zainstalowanie niezawodnego programu antywirusowego na urządzeniu komputerowym lub użycie aplikacji odpowiedzialnej za wcześniej zainstalowane zabezpieczenia komputera i sprawdzenie systemu pod kątem wirusów. Wskazane jest, aby w tym celu wykorzystać wydajną funkcjonalność licencjonowanego źródła, która minimalizuje prawdopodobieństwo zainfekowania komputera.

Okno uruchamiania Avast Free Aantivirus

Po zeskanowaniu laptopa w poszukiwaniu wirusów, specjaliści zalecają uruchomienie narzędzia, które pomaga zoptymalizować wydajność komputera, autoryzując czyszczenie pamięci nieodebranych informacji, buforowanych plików i zatrzymywanie aplikacji działających w tle. W tym celu możesz użyć popularnego i skutecznego darmowego oprogramowania CCleaner lub podobnego do niego na zasadzie działania. Po wykonanych manipulacjach musisz ponownie uruchomić laptop i spróbować ponownie wejść na strony, do których nie można uzyskać dostępu.

Jeśli wynik jest niezadowalający, warto przejść do bardziej radykalnej korekty błędu, która zapewnia tymczasowe wyłączenie programu antywirusowego. Taka decyzja może pociągać za sobą nieprzewidziane konsekwencje, ponieważ warto rozważyć pozytywne i negatywne aspekty takiego działania, przed rozbrojeniem komputera, pozostawiając oprogramowanie bez wysokiej jakości ochrony, zwłaszcza jeśli strona, której szukasz, jest wątpliwa co do niezawodności. Możesz też spróbować uruchomić witrynę przy użyciu innych przeglądarek zainstalowanych na komputerze.

Sytuacje, w których opisane opcje nie dały rzeczywistego rezultatu, są jednak niezwykle rzadkie. Czasami brak wyników jest również spowodowany niechęcią do korzystania z innej przeglądarki ze względu na przyzwyczajenia lub zasady. W takich sytuacjach możesz spróbować poprawić sprawę bez połączenia, wprowadzając zmiany w ustawieniach przeglądarki. Procedurę można wykonać, wykonując następujące zadania przeznaczone dla przeglądarki Mozilla Firefox jako najbardziej podatne na wystąpienie tej kategorii błędów:

  1. Uruchom główną stronę internetową przeglądarki, wprowadź dyrektywę about: config w polu wyszukiwania.
  2. Potwierdź odpowiedzialność za zmiany w oknie dialogowym aplikacji.
  3. Wprowadź polecenie „security.tls.version” w linii wyszukiwania, po czym otworzy się okno z listą parametrów, wśród których musisz znaleźć i zmienić dane w kategoriach „security.tls.version.min” i „security.tls.version” jeden po drugim. fallback-limit ”od jednego do zera.

    Krok po kroku wprowadzamy dyrektywy w polu wyszukiwania o: config

  4. Załaduj ponownie laptop i przetestuj metodę. Często takie działania dają pozytywny wynik.

Należy zauważyć, że zerowe parametry w określonych punktach rozbrajają przeglądarkę, umieszczając ją na podatnych pozycjach przed szkodliwą zawartością, dlatego po wykonaniu wymaganych zadań konieczne będzie umieszczenie edinichki w rejestrze, zwracając ochronę przeglądarce.

W przypadku innych przeglądarek, jeśli problem z ładowaniem witryn nie ogranicza się tylko do przeglądarki Mozilla, możesz użyć opcji, aby zmienić poziom ochrony w ustawieniach zabezpieczeń i prywatności, zmieniając ustawienia z pozycji „Wysoki poziom ochrony” na „Średni”, co często rozwiązuje problem.

Podsumowując

Kod błędu SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP, ze znajomością tego, jak sobie z tym poradzić, jest łatwo eliminowany, ale jego wyeliminowanie bardzo często wymaga podjęcia działań, które wymagają zminimalizowania poziomu bezpieczeństwa systemu PC.

Decyzja o zajęciu się błędem poprzez usunięcie ochrony z oprogramowania jest ryzykowna dla konsumenta, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo pobrania wirusa na laptop w przebraniu konkretnych plików konsumenckich, dokumentów lub treści innej kategorii, co ma poważne konsekwencje, jeśli używana jest nierzetelna witryna.

Czasami bardziej praktyczna, z punktu widzenia racjonalności i bezpieczeństwa, będzie decyzja konsumenta, która polega na zmianie przeglądarki lub obsłudze innych stron w celu uzyskania dostępu do pożądanej treści.