Błąd systemu Windows „Błąd podczas ładowania systemu operacyjnego” - przyczyny i środki zaradcze

Błąd „Błąd ładowania systemu operacyjnego” można się spodziewać po zainstalowaniu systemu Windows XP i ponownym uruchomieniu. Podczas uruchamiania komputera jego BIOS i CMOS sprawdzają sprzęt i system operacyjny. Jeśli coś jest nie tak, BIOS i CMOS nie uruchomią systemu operacyjnego. Gdy wystąpi taki błąd, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do pulpitu Windows. Inne systemy operacyjne, takie jak Windows Vista lub Windows 7, nie wyświetlają tego komunikatu. Jeśli problem polega na tym, że nie można uruchomić systemu Windows Vista lub Windows 7 bez tej wiadomości, spróbuj przywrócić rozruch z dysku instalacyjnego systemu Windows.

Korekta błędu „Błąd ładowania systemu operacyjnego”.

Co oznacza ten błąd?

Komunikat o błędzie: „Błąd ładowania systemu operacyjnego” z czarnym ekranem (tłumaczony jako „błąd ładowania systemu operacyjnego”) jest irytującym problemem, który użytkownicy często doświadczają podczas próby uruchomienia komputera z systemem Windows. Problem z uruchamianiem występuje zazwyczaj po nowej instalacji systemu operacyjnego Windows, nagłej awarii zasilania, awarii lub ponownym uruchomieniu. Co dokładnie sprawia, że ​​system operacyjny komputera nie uruchamia się prawidłowo? Jak mogę rozwiązać problem „błędu uruchamiania systemu operacyjnego”? Za każdym razem, gdy system Windows (7 i nowsze) włącza się i uruchamia, jego BIOS i CMOS zaczynają działać w konfiguracji systemu operacyjnego, sprawdzają dyski twarde, a następnie ładują system operacyjny. W trakcie procesu, jeśli na dysku twardym wystąpi jakikolwiek problem, system operacyjny nie uruchamia się i nie można otworzyć pulpitu. Oznacza to, że twój system operacyjny ma następujące problemy, które uniemożliwiają prawidłowe załadowanie systemu operacyjnego:

 • Partycja systemowa dysku twardego jest uszkodzona z powodu nagłej przerwy w zasilaniu, infekcji wirusowej lub nagrania.
 • Pliki i foldery systemu operacyjnego są uszkodzone.
 • BIOS nie obsługuje dysku twardego.
 • Kilka dysków twardych jest podłączonych do komputera, dlatego główny dysk twardy zawierający system operacyjny i aplikacje systemowe nie jest obecnie wykrywany.
 • Dysk twardy został fizycznie uszkodzony.

Przyczyny problemu

BIOS ładuje 1 sektor z dysku twardego (Master Boot Record), sprawdza sygnaturę 55 AA i przekazuje sterowanie do Master Boot Record. Główny rekord rozruchowy skanuje tablicę partycji pod kątem obecności aktywnej partycji, następnie ładuje pierwszy sektor z aktywnej partycji, weryfikuje podpis 55 AA i przesyła sterowanie do sektora rozruchowego. Sektor rozruchowy ładuje 15 dodatkowych sektorów od początku dysku (Volume Boot Record) i przekazuje sterowanie do pierwszego dodatkowego sektora VBR w systemie Windows XP i pozostałych. Volume Boot Record ładuje plik BOOTMGR z katalogu głównego partycji rozruchowej do pamięci i przekazuje do niego kontrolę.

BOOTMGR ładuje gałąź rejestru Boot BCD i wyświetla menu startowe. Oznacza to, że BOOTMGR może uruchomić test pamięci i ustawić rozruch w trybie awaryjnym, aby monitować użytkownika. Ale zwykle ładuje winload.exe, gdy komputer uruchamia się normalnie (zimny start) lub winresume.exe (gdy komputer wychodzi z trybu uśpienia). Winload.exe otwiera gałąź rejestru SYSTEM, pobiera listę sterowników, ładuje NTOSKRNL.exe, ładuje sterowniki (pliki * .SYS) i przekazuje sterowanie do NTOSKRNL.exe. Winresume.exe ładuje zrzut pamięci z hiberfil.sys i przekazuje do niego kontrolę. BIOS ładuje 1 sektor z dysku twardego (Master Boot Record), sprawdza sygnaturę 55 AA i przekazuje sterowanie do Master Boot Record.

Główny rekord rozruchowy (w systemie Windows 8) skanuje tablicę partycji pod kątem obecności aktywnych partycji. Jest jedna aktywna partycja, więc Master Boot Record próbuje załadować pierwszy sektor z aktywnej partycji, ale sektor znajduje się poza licznikiem sektorów urządzenia lub nie zawiera podpisu 55 AA. W ten sposób MBR wyświetla komunikat o błędzie „Błąd ładowania systemu operacyjnego” i zatrzymuje maszynę.

Jak rozwiązać problem z kodem „Błąd ładowania systemu operacyjnego”

Eliminując problem „Błąd ładowania systemu operacyjnego”, istnieje ryzyko utraty ważnych danych z partycji na komputerze. Jeśli nie masz kopii zapasowej danych, profesjonalne oprogramowanie do odzyskiwania danych jest jedynym sposobem na odzyskanie utraconych plików i folderów. Jednym z powszechnie używanych programów jest Stellar Data Recovery Professional dla Windows. Jest to bezpieczny i bezpieczny sposób odzyskiwania wszystkich typów plików i folderów, niezależnie od tego, czy są to dokumenty Word, PowerPoint, PDF, Excel, zdjęcia, audio lub wideo. Oprogramowanie to najlepsze rozwiązanie do odzyskiwania utraconych danych w systemie Windows. To narzędzie obsługuje odzyskiwanie z partycji FAT, NTFS i exFAT. Istnieje wiele metod rozwiązania problemu „Błąd ładowania systemu operacyjnego”. Zaleca się wybranie właściwego zgodnie z wymaganą sytuacją.

 1. Możesz wykonać Windows CHKDSK, jeśli występuje problem z dyskiem twardym. To narzędzie systemu Windows skanuje i naprawia uszkodzony sektor na dysku twardym.
 2. Innym sposobem jest przywrócenie informacji głównego rekordu rozruchowego (MBR) komputera w celu naprawienia nieodpowiednich sekcji i ustawień dysku twardego.
 3. Gdy BIOS na płycie głównej nie obsługuje HDD lub nie jest poprawnie skonfigurowany w CMOS, aktualizacja BIOS-u jest również użytecznym rozwiązaniem.

Rozważ te i inne skuteczne metody bardziej szczegółowo.

Skanuj i napraw za pomocą narzędzia CHKDSK systemu Windows

Ważne jest, aby najpierw spróbować określić przyczynę problemu, a następnie podjąć odpowiednie działania, aby go naprawić. Aby wyeliminować problem z dyskiem twardym, najpierw uruchom Windows CHKDSK. Jest to wbudowane narzędzie systemu Windows do oceny ogólnego stanu dysku twardego. Windows CHKDSK skanuje i naprawia uszkodzone sektory i błędy, jeśli występują. Kroki implementacji Windows CHKDSK:

 • Kliknij dysk prawym przyciskiem myszy, aby sprawdzić błędy.
 • Wybierz „Właściwości”
 • Kliknij „Narzędzia”
 • W sekcji „Sprawdzanie błędów” kliknij „Sprawdź”.
 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe z opcjami sprawdzania dysku, rejestrowania i skanowania w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów.
 • Kliknij „Start”.

Skanowanie poprawi się i pokaże, czy na dysku twardym występują fizyczne uszkodzenia.

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji

Zachowaj szczególną ostrożność podczas aktualizacji wersji systemu BIOS. Wynika to z faktu, że w trakcie procesu oprogramowanie układowe BIOS może zostać uszkodzone z powodu nagłej utraty zasilania. Dlatego nie będziesz mógł załadować i uzyskać dostępu do swoich danych. Dlatego zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych wszystkich ważnych plików przed wykonaniem aktualizacji systemu BIOS, aby móc później uzyskać do nich dostęp i pracować z nimi. Aby zaktualizować BIOS komputera, wykonaj następujące kroki:

 • Znajdź markę i model swojej płyty głównej. Sprawdź to w podręczniku użytkownika płyty głównej.
 • Określ aktualną wersję systemu BIOS - w tym celu otwórz aplikację Informacje o systemie. W polu wyszukiwania wprowadź „Informacje o systemie” i wybierz „Podsumowanie systemu”. Zostanie wyświetlona wersja BIOS-u.
 • Pobierz najnowszą aktualizację BIOS-u - odwiedź witrynę producenta płyty głównej lub laptopa. Znajdź model z listy dostępnych plików do pobrania, przejdź do aktualizacji systemu BIOS.
 • Po pobraniu uruchom aktualizację systemu BIOS.

Uruchom ponownie komputer po aktualizacji BIOS-u.

Odzyskiwanie informacji o dysku twardym MBR

Każdy system operacyjny Windows ma własny sposób odzyskiwania informacji MBR. Przeczytaj instrukcje dla swojej wersji systemu Windows w Internecie i zwróć informacje dotyczące MBR, aby rozwiązać problem „Błąd uruchamiania systemu operacyjnego”. Warunek: instalacyjny dysk CD / DVD systemu Windows.

 • Uruchom ponownie komputer i uruchom go z płyty instalacyjnej Windows.
 • W komunikacie „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD”, naciśnij dowolny przycisk.
 • Kliknij „Odzyskaj swój komputer”.
 • Wybierz „Rozwiązywanie problemów”.
 • Wybierz wiersz polecenia.

Po załadowaniu wiersza polecenia wpisz następujące cztery polecenia i naciśnij klawisz Enter po każdym. Poczekaj do końca każdej operacji:

 • bootrec / FixMbr
 • bootrec / fixboot
 • bootrec / scanos
 • bootrec / RebuildBcd

Uruchom ponownie komputer.

Zainstaluj ponownie system operacyjny Windows

Gdy pliki programów i foldery w systemie Windows są uszkodzone, na komputerze pojawia się komunikat „Błąd systemu operacyjnego”. Jeśli więc powyższe metody nie rozwiążą problemu, a dysk twardy także działa prawidłowo, ostatnią opcją jest ponowna instalacja systemu Windows. Ponowna instalacja systemu Windows przywraca szybki komputer.

Inne przyczyny błędu i jak to naprawić

Taki błąd pojawia się, gdy właściciele komputerów uruchamiają komputer, gdy komputer niepoprawnie ładuje system operacyjny z powodu problemów z dyskiem twardym, uszkodzonych plików / folderów systemu operacyjnego, nieprawidłowych informacji o MBR (główny rekord rozruchowy) dysku twardego komputera i wielu innych. Ten błąd rozruchu systemu operacyjnego komputera często występuje w przypadku czarnego ekranu w takich okolicznościach:

 • Po zainstalowaniu lub ponownej instalacji systemu operacyjnego.
 • Uruchom ponownie komputer po nagłej awarii zasilania, przepięciu zasilania lub awarii komputera.
 • Gdy komputer zostanie poważnie uszkodzony lub zaatakowany przez wirusy itp.
 • Gdy dysk twardy nie jest prawidłowo podzielony na partycje.

Jak wspomniano powyżej, błędy te podczas uruchamiania komputera powodują problemy z systemem operacyjnym, gdy ładuje się niepoprawnie, jak zwykle. Oto kilka możliwych powodów, dla których takie błędy występują na Twoim komputerze:

 • Awaria dysku twardego. Bez względu na to, jakiej wersji systemu operacyjnego Windows używasz na swoim komputerze, takie błędy podczas uruchamiania komputera mogą być często spowodowane twardymi awariami. Dlaczego Gdy ludzie próbują pobrać żądany komputer, komputer często musi odczytać informacje o systemie operacyjnym zapisanym na komputerze i wreszcie wykonać płynną konfigurację komputera. Jednak gdy dysk twardy jest w jakiś sposób uszkodzony lub partycje zawierające wiele ważnych danych systemu operacyjnego są wypełnione uszkodzonymi sektorami lub są fizycznie uszkodzone, komputer często nie będzie w stanie rozpoznać niezbędnych informacji systemu operacyjnego i zmusić go do bezskutecznego rozruchu.
 • Informacje o MBR dysku twardego komputera są nieprawidłowe. Regularne uruchamianie komputera rozruchowego może również zostać negatywnie zakłócone lub zatrzymane przez nieprawidłowe informacje MBR na dysku twardym, co często może spowodować, że komputer PC znajdzie i odczyta niezbędne dane z rzeczywistych partycji dysku twardego w ciągu kilku sekund. Gdy tylko informacje MBR na dysku twardym staną się niepoprawne, prawdopodobieństwo błędu rozruchu systemu operacyjnego PC również zostanie zwiększone.
 • System operacyjny jest uszkodzony. Z wyjątkiem niektórych problemów z dyskiem twardym, które mogą niekorzystnie wpłynąć na ogólne obciążenie systemu operacyjnego komputera, problemy wynikające z systemu operacyjnego, takie jak niektóre uszkodzone pliki rozruchowe lub pliki konfiguracyjne systemu operacyjnego komputera, mogą również powodować problemy.
 • Nieprawidłowo zainstalowany dysk twardy, jeśli na jednym komputerze jest używanych kilka dysków twardych. Zawsze konieczne jest określenie głównego dysku twardego (który jest używany do przechowywania ważnego systemu operacyjnego, aplikacji itp.) Z listy innych dodatkowych dysków, aby komputer mógł automatycznie rozpoznać dysk w systemie operacyjnym i załadować system operacyjny komputera.
 • Dysk twardy nie jest prawidłowo podzielony na partycje. Niepoprawnie oznaczony dysk twardy będzie również wpływać na rozruch systemu operacyjnego komputera przy codziennym użytkowaniu.

Dodatkowe zalecenia

Niezależnie od tego, co powoduje pojawienie się komputera z powodu błędu uruchamiania systemu operacyjnego, istnieje kilka sposobów łatwego wyeliminowania takich błędów:

 1. Sprawdź, czy dysk twardy komputera jest dobrze rozpoznany.

Niezależnie od tego, czy błędy komputera są spowodowane przez uruchamianie systemu operacyjnego dysku twardego, czy nie, sprawdź teraz stan dysku twardego. Spróbuj uzyskać dostęp do plików wewnątrz i sprawdź, czy masz jakiś błąd na niesformatowanym dysku lub związane z nim niedostępne błędy dysku, które mogą zatrzymać dalsze wykorzystanie danych. Następnie otwórz „Zarządzanie dyskami” i sprawdź, czy jest tam normalnie wyświetlane. System plików wewnętrznego dysku twardego nie powinien być konwertowany na RAW. Następnie uruchom skanowanie CHKDSK na tym dysku twardym, aby sprawdzić, czy nie ma zbyt wielu uszkodzonych sektorów lub innych uszkodzeń fizycznych. Jeśli po tych wszystkich czynnościach nie otrzymasz niczego niezwykłego, dysk twardy powinien być w dobrym stanie. Następnie wyklucz ten element i kontynuuj sprawdzanie innych ścieżek.

 1. Odzyskaj informacje MBR na dysku twardym.

Jeśli informacje MBR na dysku twardym komputera nie są wyświetlane prawidłowo, najbardziej praktycznym lub wykonalnym sposobem naprawienia tego błędu systemu operacyjnego jest przywrócenie informacji MBR. Dlatego niezależnie od tego, co robiłeś wcześniej, natychmiast zatrzymaj je i znajdź właściwe kroki, aby odzyskać informacje MBR z dysku. Obecnie, ponieważ w różnych wersjach systemu operacyjnego ludzie mają różne możliwości odzyskiwania informacji o MBR na dysku twardym, lepiej jest najpierw sprawdzić aktualną wersję systemu Windows na komputerze i przeczytać odpowiednie artykuły / tematy, aby kontynuować. Następnie uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy ponownie wystąpił błąd podczas uruchamiania systemu operacyjnego.

 1. Przywróć ustawienia fabryczne komputera.

Jeśli nie zostawiłeś ważnych danych na dysku twardym komputera PC lub innych urządzeniach magazynujących włożonych teraz, możesz również przywrócić ustawienia fabryczne komputera i sprawdzić, czy możesz nadal korzystać z niego funkcjonalnie, jak poprzednio. Ale jeśli naprawdę rozłożyłeś tam ważne dane komputerowe, nie powinieneś natychmiast przywrócić ich do ustawień fabrycznych.

Naucz się unikać innych problemów z komputerem:

 • Przed sprawdzeniem dysku, ponownym zainstalowaniem systemu operacyjnego komputera lub przywróceniem ustawień fabrycznych wykonaj kopię zapasową ważnych danych na dysku twardym.

HDD jest często używany do przechowywania bardzo ważnych lub cennych plików, piosenek, filmów i podobnych informacji. Przed sprawdzeniem dysku, ponownym zainstalowaniem systemu operacyjnego komputera lub przywróceniem oryginalnych ustawień komputera, w przypadku nieoczekiwanego usunięcia niezapisanych danych z dysku, najpierw skopiuj przydatne dane na inne urządzenia pamięci masowej.

 • Spróbuj odzyskać dane z komputera za pomocą oprogramowania do odzyskiwania plików na dysku twardym.

Niezależnie od tego, czy wykonano kopię zapasową danych komputera w innym miejscu, można zeskanować żądany dysk twardy lub zewnętrzny dysk twardy i odzyskać dane na dysku za pomocą oprogramowania do odzyskiwania plików po usunięciu lub utracie danych z komputera z powodu niewłaściwego ładowania systemu operacyjnego, ponownej instalacji, formatowania / przepisuj dysk twardy itp. Możesz użyć opisanej poniżej metody tworzenia kopii zapasowych plików z Windows XP, Windows Vista i Windows 7 i Windows 8.

Po pierwsze, musisz mieć instalacyjną płytę DVD Windows. Jeśli go nie masz, możesz pobrać oficjalny obraz ISO od firmy Microsoft. Musisz nagrać go na DVD lub utworzyć bootowalny dysk USB (co najmniej 4 GB). Aby to zrobić, możesz użyć narzędzia do pobierania z Windows 7 USB / DVD firmy Microsoft. Po otrzymaniu bootowalnej płyty DVD lub USB włóż ją do komputera i uruchom ponownie. Pojawi się komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić z płyty CD lub DVD”. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał wybrać DVD lub USB jako urządzenie rozruchowe. Aby to zrobić, musisz nacisnąć klawisz na ekranie z logo producenta komputera. To zależy od producenta: w przypadku HP jest to zwykle ESC lub F9, ​​w przypadku Dell musisz nacisnąć F12 itd.

Po uruchomieniu z płyty DVD lub USB zobaczysz komunikat „Windows ładuje pliki”, a następnie pojawi się ekran startowy Windows Starting Windows. Wybierz układ klawiatury i kliknij Dalej. Następnie wybierz „Odzyskaj komputer”. Pozwól systemowi wyszukać instalacje Windows. Następnie kliknij „Dalej”. Jeśli nie znaleziono instalacji systemu Windows (lub jeśli korzystasz z systemu Windows XP), pojawi się komunikat o błędzie „Wybierz kopię zapasową obrazu systemu”. Po prostu kliknij „Anuluj” w obu oknach. W każdym przypadku zostaniesz przeniesiony do ekranu Opcje odzyskiwania systemu. Stąd możesz spróbować użyć Przywracania systemu lub Naprawy startowej, aby sprawdzić, czy możesz naprawić komputer. Aby utworzyć kopię zapasową plików, wybierz „Wiersz polecenia”.

Wpisz Notatnik i naciśnij klawisz Enter. Kliknij File-Open. W polu Typ pliku wybierz Wszystkie pliki. Teraz możesz przejść do „Komputera” (po lewej), aby zobaczyć swoje sekcje. Znajdź pliki, których kopię zapasową chcesz utworzyć, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Kopiuj”. Zazwyczaj twoje pliki znajdują się w C: Dokumenty i ustawienia Nazwa użytkownika w Windows XP i C: Użytkownicy Nazwa użytkownika w systemie Windows Vista lub Windows 7. Włóż zewnętrzny dysk twardy lub napęd USB, wróć do „Komputer” i wstaw je tam . Pamiętaj, że nie zobaczysz żadnego dialogu postępu. Uważaj, aby nie kliknąć dwukrotnie pliku, w przeciwnym razie otworzy się w Notatniku. Jeśli Notepad zawiesza się, możesz powrócić do wiersza polecenia, wpisać „taskmgr” i użyć Menedżera zadań do zamknięcia Notatnika, a następnie uruchomić go ponownie. Po zakończeniu zamknij wszystkie okna i uruchom ponownie komputer. Uwaga: jeśli masz dużo plików do wykonania, to środowisko preinstalacji systemu Windows (Windows PE) uruchomi się ponownie co 24 godziny.

Poprawka z oprogramowaniem innych firm

Błąd systemu operacyjnego często występuje, gdy BIOS nieprawidłowo wykrywa dysk twardy lub nie obsługuje pojemności dysku twardego, na którym instalujesz system Windows. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj BIOS płyty głównej komputera. Затем убедитесь, что HDD правильно настроен в настройке CMOS и может быть обнаружен. Затем попробуйте изменить «Режим доступа» на жёстком диске на LBA. Следующим этапом будет исправление проблем с разделами. Неправильные настройки жёсткого диска и разделов (включая ошибку таблицы разделов, ошибку MBR и неправильный активный раздел) также приведут к ошибке загрузки операционной системы. Для полного и эффективного исправления ошибок загрузки операционной системы вы можете использовать Fix Genius. Это программное обеспечение имеет удобный интерфейс и гарантирует, что он достаточно прост для каждого пользователя компьютера, независимо от его навыков.

 1. Создайте загрузочный CD.

Вам необходимо использовать загрузочный диск, содержащий систему, с которой вы можете загрузиться. Запишите загрузочный диск следующим образом:

 • Вставьте пустой CD, DVD или USB-флешку в другой компьютер.
 • Скачайте, установите и запустите Fix Genius на этом компьютере.
 • Нажмите кнопку «Записать» в главном интерфейсе программы.

Через некоторое время создастся загрузочный CD.

 1. Загрузите компьютер с компакт-диска. Теперь обратимся к компьютеру с системными ошибками.
  • Вставьте в него загрузочный CD.
  • Нажмите клавишу Delete, F8 или F2, чтобы получить доступ к настройке BIOS.
  • Перейдите к «Boot Device Select» и нажмите «Enter».
  • Выберите CD в качестве первого загрузочного устройства.
  • Нажмите F10, чтобы сохранить изменения. Ваш компьютер автоматически перезагрузится и получит доступ к системе, записанной на этом CD.
 2. Исправление ошибки при загрузке операционной системы. После входа в систему вы войдёте в интерфейс Fix Genius в среде Win PE. Выберите «Восстановление Windows»/«Центр решений»/«Сбой перед загрузкой». Есть несколько утилит для фиксации. Попробуйте «Восстановление MBR», которое может быть основной причиной проблемы «Ошибка загрузки операционной системы».
 3. Разбейте винчестер. Если ошибка все ещё возникает, вам может потребоваться использовать Partition Manager на вкладке Disk Tools, чтобы разбить HDD перед установкой новой системы Windows.

Так что теперь не нужно больше беспокоиться, если вы столкнулись с ошибкой загрузки компьютера при загрузке операционной системы при попытке загрузить компьютер. Попробуйте описанные выше методы для устранения ошибок компьютера, вызванных любой из проблем жёсткого диска или повреждённых файлов операционной системы. Если в процессе исправления ошибки загрузки операционной системы вы теряете системные данные, Stellar Data Recovery Professional для Windows является надёжным решением для восстановления потерянных файлов и папок.