Proces UsoClient.exe: wirus lub standardowa operacja

Uruchomienie komputera osobistego lub przenośnego jest procesem skomplikowanym technologicznie, w którym urządzenie ładuje wszystkie operacje niezbędne do dalszej operacji. Na wydajnych komputerach proces trwa kilka sekund, pozostaje prawie niezauważony przez użytkownika, w wolniejszych urządzeniach procedura trwa trochę dłużej. Rozważając proces uruchamiania komputera, czasami użytkownik zauważa, jak czarny ekran pojawia się na ekranie podczas zmiany elementów graficznych na kilka sekund, z tekstem towarzyszącym UsoClient.exe. Taki precedens powoduje panikę: pod pieczęcią takiej operacji można ukryć wszystko, aż do infekcji wirusowej komputera, wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. W tym artykule powiemy ci, co to jest ta „dziwna” konsola, z nie mniej niejasnym napisem, dlaczego się pojawia, służy jako zagrożenie dla wydajności komputera, czy nie, jak „walczyć” z nim i czy jest taka potrzeba.

Proces zagrożenia UsoClient.exe.

Istota napisu UsoClient.exe: co to za proces

Każdy użytkownik urządzenia komputerowego powinien dokładnie monitorować procesy wykonywane na komputerze, ponieważ od tego bezpośrednio zależy możliwość dalszego nieprzerwanego działania urządzenia. Oczywiście nie należy zapominać o takim precedensie, jak wygląd konsoli z czarnym wypełnieniem i wiadomości tekstowych: ta sytuacja może działać jako standardowy proces podczas uruchamiania laptopa i sygnał alarmowy o wprowadzeniu wirusa do systemu, co może znacząco zakłócić działanie systemu operacyjnego. W każdym razie potrzeba dowiedzenia się, jakiego rodzaju powiadomienie UsoClient.exe istnieje, z poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie, jest tym precedensem niebezpiecznym dla komputera i systemu operacyjnego lub nie ma powodu do niepokoju.

UsoClient.exe - jest modyfikacją pliku z rozszerzeniem exe, należy do kategorii „plików wykonywalnych”, co oznacza wdrożenie procesu uruchamiania określonych zadań wykonywanych przez komputer podczas jego działania, zaprojektowanych specjalnie dla systemu Windows 10. Proces odnosi się do standardowych operacji dla dziesiątej wersji systemu Windows uruchomiony przez Harmonogram zadań, określa prawidłowe działanie aplikacji magazynowej systemu o nazwie Windows Update. W związku z tym, ze względu na cel funkcjonalny, plik należący do „komponentów systemu”, konsola z powiadomieniem UsoClient.exe nie stanowi zagrożenia dla komputera i jego wydajności. Dla użytkowników, którzy z jakiegokolwiek powodu „ingerują” w ten proces, którzy chcą usunąć operację ze składników rozruchowych, konieczne jest ustalenie, czy to zadanie jest wykonalne, po wstępnym poszukiwaniu pliku w systemie, co zostanie omówione dalej.

Specyfika wyglądu i lokalizacji pliku

Jeśli użytkownik jest zainteresowany problemem uruchomienia konsoli z powiadomieniem UsoClient.exe, oznacza to, że miał już do czynienia z podobnym precedensem na swoim laptopie. Okno konsoli pojawia się z reguły na pewnym etapie uruchamiania komputera, a manifestacja wizualna odbywa się w następujący sposób: przez kilka sekund konsola z czarnym ekranem pojawia się w trakcie uruchamiania laptopa, którego górny wiersz zawiera nazwę z adresem dostępu do pliku UsoClient.exe . Po kilku sekundach okno to zniknie, proces uruchamiania będzie kontynuowany w trybie normalnym. Czasami podobny precedens występuje przy ładowaniu pewnych kategorii aplikacji, jednak takie przypadki są niezwykle rzadkie w praktyce. Często ten proces jest nawet niedostrzegalny wizualnie, jeśli laptop ma przyzwoite parametry techniczne dla wydajności i system operacyjny jest ładowany szybko.

Plik warunkowy można znaleźć pod adresem podanym w górnej linii wyświetlanej konsoli: często jest to C: / Windows / System32, czasami folder C: / winSxS może być lokalizacją składnika systemu. Lokalizacja obiektu warunkowego pod innym adresem wskazuje na wątpliwe pochodzenie pliku. Zatrzymanie działania tego procesu nie jest obowiązkowe, ponieważ operacja nie wpływa na wydajność laptopa, jednak w razie potrzeby użytkownik może samodzielnie usunąć operację z zadań oprogramowania, znając procedurę wykonywania procedury.

Jak zablokować proces

Ponieważ proces UsoClient przypisywany jest procesom systemowym, nie ma praktycznej potrzeby blokowania go, a użytkownik musi zrozumieć odpowiedzialność za wyłączenie działania narzędzia systemowego. Plik jest bezpośrednio odpowiedzialny za aktualizację elementów systemu systemu operacyjnego w trybie automatycznym, dlatego po wyłączeniu funkcji warunkowej, użytkownik będzie musiał regularnie aktualizować dane w formacie ręcznym, aby działał poprawnie w systemie operacyjnym. Jeśli podrażnienie użytkownika z wyskakującej konsoli ma wyższy priorytet niż konieczność kolejnych ręcznych aktualizacji systemu, musisz wyłączyć ten proces, postępując zgodnie z zasadami:

  1. W oknie „Uruchom”, które jest wywoływane w systemie Windows 10 przez jednoczesne naciśnięcie klawiszy WIN i R, przejdź do menu „Harmonogram zadań”, wprowadzając dyrektywę Taskschd.msc w wierszu „Otwórz”. Otwarta aplikacja jest bezpośrednio odpowiedzialna za usuwanie, aktualizowanie, poprawianie i zatrzymywanie zadań systemowych.
  2. Aby zatrzymać proces UsoClient, musisz znaleźć folder UpdateOrchestrator w otwartym rejestrze i otworzyć go prawym klawiszem manipulatora.
  3. W prawym okienku okna otworzy się lista zadań, wśród których musisz znaleźć plik Schedule Scan, kliknij go myszką, co umożliwi dostęp do sekcji „Actions”.
  4. Pod nagłówkiem „Działania” w rejestrze „Wybrany element” kliknij manipulator prawym przyciskiem myszy i kliknij element „Wyłącz”.

Po manipulacjach uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek: pobieraniu laptopa nie będzie już towarzyszyć wygląd zadania UsoClient.

Wyklucz wariant z infekcją wirusową komputera

Chociaż element UsoClient jest klasyfikowany jako element systemowy, istnieje prawdopodobieństwo, że powstały proces ma złośliwe wsparcie wirusowe. Dowodem na to, że plik ma pochodzenie wirusowe, może być jego niestandardowa lokalizacja:

  1. Plik podczas uruchamiania komputera jest ładowany z adresu, który nie odpowiada C: / Windows / System32.
  2. W rejestrze System32 znajduje się kilka plików UsoClient.exe, z niewielką różnicą w nazwie, co wskazuje na oryginalność tylko jednego dokumentu proceduralnego.

Takimi sytuacjami może być zainfekowanie komputera komponentami wirusowymi ukrytymi pod nazwą o identycznej lub podobnej nazwie w procesie systemowym, aby skuteczniej ukryć zagrożenie przed właścicielem komputera. Założenie, że plik ma charakter wirusowy, wymaga natychmiastowych, drastycznych środków, z orientacją antywirusową, aby sprawdzić system pod kątem wirusów i usunąć je równolegle. W tym celu użytkownik może korzystać z dowolnego dostępnego oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na komputerze, na przykład AdwCleaner, Spyware Doctor, CCleaner lub podobnych aplikacji i funkcji. Skanowanie i usuwanie wykrytych zagrożeń za pomocą niezawodnego narzędzia antywirusowego rozwiąże problem, usunie pytanie o pojawienie się złośliwego procesu UsoClient, a użycie narzędzia przyczyni się do czyszczenia i optymalizacji pracy laptopa.

Podsumowując

Wygląd konsoli UsoClient po załadowaniu laptopa, jeśli adres procesu to C: / Windows / System32, nie ma obsługi problemu, wskazuje początek zadania aktualizacji systemu, co jest związane ze standardowymi procedurami w systemie Windows 10 i nie powoduje paniki. W sytuacjach, gdy wygląd konsoli jest krytyczny dla użytkownika, proces można zatrzymać, wykonując proste manipulacje opisane w artykule. Po zakończeniu procedury usuwania zadania UsoClient nie zapomnij o konieczności regularnego aktualizowania systemu metodami ręcznymi, aby zoptymalizować funkcjonalność komputera i systematycznie skanować laptopa w poszukiwaniu wirusów w celach zapobiegawczych.